Chùa Long Hưng có tổ chức các khóa tu Một Ngày An Lạc cho quý Phật Tử gần xa, và khóa tu sinh viên hàng tháng